GDPR

Teie privaatsuse kaitse ja teie isikuandmete hoolikas käitlemine on meile väga olulised. Seetõttu on andmekaitse ettevõttes KRAUSMAN Baby Produkte GmbH väga oluline. Isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel järgib KRAUSMAN Baby Produkte GmbH rangelt Euroopa andmekaitse üldmääruse ja föderaalse andmekaitseseaduse seadusesätteid. Järgnevalt teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest ja teie õigustest

1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmise õigusliku aluse alusel:

1.1 Lepinguline suhe vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b

Töötleme meile vabatahtlikult edastatud isikuandmeid (nimi, aadress, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress) vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b lepinguliste tellimuste töötlemiseks, kliendikonto avamiseks või osana lepingueelsete meetmete kohta.

1.2 Õigustatud huvi vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 f

Õigustatud huvi alusel vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f töötleme nõutavaid andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tellimuste töötlemiseks ja reklaamikampaaniate töötlemiseks võime edastada vajalikud andmed spetsialiseeritud teenuse pakkujatele (IT-, makse- ja logistikateenuste pakkujad, tarnijad, kõnekeskused, võlgade sissenõudmise teenused, kirjakauplused, toodete hindamise teenuse pakkujad). Andmeid võib teenuse pakkuja säilitada ja kasutada ainult avalikustamise eesmärgi täitmiseks. Tellimuste töötlemise korral toimub töötlemine vastavalt tellimuste töötlemise eeskirjadele vastavalt GDPR artiklile 28. Kui pole märgitud teisiti, kasutame ainult teenusepakkujaid, kes asuvad Saksamaal või EL / EMPs.

 • Haldustegevuse (sh meie lähetuse keskorganisatsiooni) teostamiseks edastatakse vajalikud andmed meie grupi ettevõttele Versandhaus Walz GmbH. Meie õigustatud huvi on muuta oma kontserni sisemine haldamine (sh kaupade tsentraliseeritud lähetamine) tõhusaks.

  Töötleme aadressi- ja tellimisandmeid meie enda reklaamieesmärkidel, turu ja arvamuste uurimise eesmärkidel, võistlustel ning meie erinevate ettevõtete tööstusharude (annetusorganisatsioonide, finantsteenuste pakkujate jt) pakkumistel. Lisaks töötleme meie kliendilojaalsusprogrammi jaoks aadressi- ja tellimisandmeid, kui olete selleks registreerunud. Õigustatud huvi seisneb i) klientide ja potentsiaalsete klientide kiires ja tõhusas teavitamises neile huvi pakkuvatest toodetest ja teenustest ning ii) meie toodete ja teenuste pidevas arendamises. Vabatahtlikkuse alusel saate meile anda teavet laste kohta (nimi, sugu, sünniaeg), samuti teavet võimaliku kättetoimetamise kuupäeva kohta, kui soovite uudiskirja kataloogi või registreerute. Salvestatud andmeid kasutatakse eranditult reklaamieesmärkidel, et saata teile teie huvidega seotud reklaami. Muidugi võite sellest teada anda ettevõttele KRAUSMAN Baby Produkte GmbH, De-Saint-Exupéry-Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, Saksamaa

 • E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse suhtlemiseks ainult tellimuste töötlemise raames (tellimuse ja saatmise kinnitus, päringud, kohaletoimetamise teade, edastamine tarnijatele tarnija kaebuste menetlemiseks). Kui kaupu tarnib DHL, edastame teie e-posti aadressi DHL-ile, et kooskõlastada tarnekuupäev. E-posti aadressi kasutatakse reklaami eesmärgil (nt uudiskirja jaoks) ainult teie selgesõnalisel nõusolekul, mille saab igal ajal tagasi võtta vastavalt meie allpool oleva andmekaitsedeklaratsiooni punktile 2. 

 • Kogume andmeid iga kord, kui külastatakse meie veebisaiti (nn serveri logifailid). Juurdepääsuandmete hulka kuuluvad: külastatud veebisaidi nimi, fail, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmete hulk, eduka juurdepääsu teavitamine, brauseri tüüp ja versioon, kasutaja operatsioonisüsteem, viitaja URL (varem külastatud leht), IP-aadress ja üks teenuseosutaja. Andmed salvestatakse meie süsteemi logifailidesse. 

  Kasutame logiandmeid ainult statistiliseks hindamiseks ning pakkumise toimimise, turvalisuse ja optimeerimise eesmärgil. Siiski jätame endale õiguse logiandmeid tagasiulatuvalt kontrollida, kui konkreetsete näidustuste põhjal on õiguspärane kahtlus ebaseaduslikus kasutamises. Neid andmeid ei salvestata koos kasutaja muude isikuandmetega. 

  Juurdepääsuandmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõige 1. Meie õigustatud huvi on pakkuda toimivat veebisaiti, optimeerida oma veebisaiti ja tagada meie IT-süsteemide turvalisus. 

  Andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam vaja kogutud eesmärgi saavutamiseks. Veebisaidi pakkumiseks andmete kogumise puhul toimub see siis, kui vastav seanss on lõppenud. Kui andmed on salvestatud logifailidesse, on see nii hiljemalt seitsme päeva pärast. Sellest kaugem salvestamine on võimalik - sel juhul kustutatakse või võõrandatakse kasutajate IP-aadressid, nii et neid ei saa enam inimesele määrata.

1.3 Nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine Klarna makseviisiks valimisel toimub teie nõusolekul vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a Klarna AB („Klarna”) pakutavate teenuste ulatuses. Klarnale maksevõimaluste pakkumiseks edastame Klarnale isikuandmed, näiteks kontaktandmed ja tellimuse andmed. Nii saab Klarna hinnata, kas saate kasutada Klarna pakutavaid maksevõimalusi ja kohandada maksevõimalusi vastavalt oma vajadustele. Klarna kohta saate üldist teavet see. Klarna töötleb teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitse eeskirjadele ja jaotises sisalduvale teabele Klarna privaatsuspoliitika töödeldud. Võite igal ajal oma nõusoleku isikuandmete kasutamiseks tagasi võtta ja saada teavet Klarna salvestatud isikuandmete kohta. Selleks võtke palun ühendust aadressiga Datenschutz@klarna.de.

2. Infobülletään

Registreerudes meie uudiskirja, teavitatakse teid regulaarselt jooksvatest pakkumistest, võistlustest, vautšeritest ja partnerite pakkumistest. Infolehele registreerumiseks peab inimene olema 16-aastane. Me kasutame niinimetatud topeltvalimismenetlust, st me saadame teile uudiskirja ainult siis, kui klõpsate lingil, et kinnitada meie teatise e-kirjas, et peaksime uudiskirja teenuse aktiveerima. Teie nõusolekul uudiskirja registreerimisel vastavalt artikli 6 lõikele 1 kogutud isikuandmeid kasutatakse DS-GVO-d uudiskirja saatmiseks, teie päringute töötlemiseks ja õigustatud huvist lähtuvate sihtotstarbeliste tootesoovituste saamiseks vastavalt artiklile 6. Kasutatud art DS-GVO. E-posti aadressi ei edastata kolmandatele isikutele, vaid seda kasutatakse ainult meie enda uudiskirja saatmiseks.

Kui saadame teile e-posti teel uudiskirju, sisaldavad need infolehed elemente, mis vastavad uudiskirja linkide lugemisele või kinnitamisele ja on seotud individuaalse tehnilise identifitseerimisega. Kasutame seda teavet kogu uudiskirja kasutamisel saadud tagasiside statistiliseks hindamiseks, et teie jaoks uudiskirja teenust paremaks muuta. Infokirja kampaaniate automatiseerimiseks kasutame IBM WCA teenuseid (vt punkt 10).

Võite uudiskirjast igal ajal loobuda uudiskirja tellimisest loobumise lingi kaudu ja seega tühistada oma nõusolek uudiskirja saamiseks ja andmete töötlemiseks.

3. Andmete turvalisus

Kaitseme oma veebisaidi ja ühendatud süsteemide kasutajate privaatsust tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Isikuandmete turvalise edastamise tagamiseks kasutame krüptimisprotokolli TLS 1.2 (avaliku võtme infrastruktuuri aluseks olevaks krüptimismeetodiks kasutatakse RSA-2048). Seda meetodit kasutatakse edukalt kogu veebis. Kõik isikuandmed (nimi, aadress, makse üksikasjad jne) on krüptitud ja seega turvaliselt Internetis edastatud. Brauseri aknaribal olevast sümbolist (suletud tabalukk) näete, et olete turvalises piirkonnas.

4. Andmete salvestamise kestus

Salvestame andmeid seni, kuni neid kasutatakse vastavateks töötlemiseks (nt lepingute töötlemiseks, garantiiks, reklaamimiseks) ning kaubandus- ja maksusätete täitmiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile c ja § 257 lõikele 1 Vaja on HGB-d ja AO § 147 lõiget 2.

5. Andmeedastus kolmandatesse riikidesse

Andmete töötlemine toimub tavaliselt Saksamaal või Euroopa Liidu riikides. Kui teatavatel juhtudel kavandatakse töötlemist kolmandates riikides, toimub töötlemine ainult siis, kui kolmandate riikide andmekaitsetaseme piisavuse on EL-i komisjon kindlaks määranud vastavalt GDPR-i artiklile 45 või ELi standardi alusel. lepingutingimused.

6. Vastutab isikuandmete töötlemise eest

KRAUSMAN Baby Produkte GmbH, De-Saint-Exupéry-Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, Saksamaa, e-posti aadress contact@krausman.de

7. Teave teie vastuväiteõiguse kohta vastavalt GDPR-i artiklile 21

Teil on õigus teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f.

Lisaks on teil igal ajal õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil.

8. Õigus teabele ja kaebustele

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on teil õigus tasuta teabele oma salvestatud andmete kohta ning vajadusel õigus parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele ja vastuväiteid teie salvestatud andmetele. Palun võtke ühendust ettevõttega KRAUSMAN Baby Produkte GmbH, De-Saint-Exupéry-Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, Saksamaa, e-posti aadress contact@krausman.de

Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitse kohta meie eest vastutavale järelevalveasutusele.

9. Küpsiste kasutamine

Meie veebisaiti külastades salvestatakse teie brauseris teave küpsise kujul (väikesed tekstifailid). See salvestab teavet teie veebisaidi kasutamise kohta (identifitseerimistunnus, külastuse kuupäev jne). Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f. Küpsiste kasutamisega hõlbustame teie veebipakkumise kasutamist erinevate teenusefunktsioonide kaudu (näiteks varasemate külastuste tunnustamine) ja saame seega Interneti-pakkumise paremini teie vajadustele vastavaks kohandada. Saate takistada küpsiste salvestamist ja kustutada olemasolevad küpsised, tehes oma brauseris vastavad sätted. Enamiku brauserite abifunktsioon selgitab, kuidas saate neid sätteid teha. Kui te aga küpsiseid ei aktsepteeri, võib see kahjustada veebisaidi teenusefunktsioone. Seetõttu soovitame küpsisefunktsiooni sisse lülitada.

Lisaks kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid uuesti sihtimise ja uuesti turundamise tehnoloogiate jaoks oma veebisaidi optimeerimiseks ja huvipõhistel turunduseesmärkidel. Salvestatud surfamiskäitumist analüüsitakse algoritmi abil, nii et sihtotstarbelisi huviga seotud tootesoovitusi saab seejärel reklaamibännerite või reklaamidena kuvada kolmandate osapoolte veebisaitidel. Pseudonüümseks muudetud kasutusprofiile ei ühendata varjunime kandja isikuandmetega ilma asjaomase isiku selgesõnalise nõusolekuta.

Põhjaliku teabe selle kohta, kuidas seda teha erinevates brauserites, leiate järgmistelt veebisaitidelt: teie valikud , Võrgustiku reklaamimise algatus ja Digital Advertising Alliance. Sealt leiate ka teavet selle kohta, kuidas saate küpsiseid arvutist kustutada, ja üldist teavet küpsiste kohta.

9.1 Google Analytics

Sellel veebisaidil kasutatakse Google Analyticsi, veebianalüüsi teenust, mille pakub Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa). Kasutus hõlmab töörežiimi „Universal Analytics”. See võimaldab omistada pseudonüümsele kasutajatunnusele mitme seadme andmed, seansid ja interaktsioonid ning seega analüüsida kasutaja tegevust seadmetes.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad teie veebisaidi kasutamist analüüsida. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-anonüümsus, lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse ainult Google'i serverile USA-s ja seda lühendatakse erandjuhtudel. Teie brauseri poolt Google Analyticsi kaudu edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja veebisaidi operaatorile muude veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Nendel eesmärkidel on ka meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu. Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt. Meie saadetud andmed, mis on seotud küpsiste, kasutajatunnuste (nt kasutajatunnused) või reklaami ID-dega, kustutatakse automaatselt 14 kuu möödudes. Andmete kustutamine, mille säilitustähtaeg on läbi, toimub automaatselt üks kord kuus. Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta vt 
https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttps://www.google.com/analytics/terms/de.html, või alla 
https://policies.google.com/?hl=de. Küpsiste salvestamist saate takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; soovime siiski märkida, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses kasutada. Samuti saate takistada Google'il küpsise loodud andmete kogumist, mis on seotud teie veebisaidi kasutamisega (sh teie IP-aadressi), ja nende andmete töötlemist Google'i poolt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Laadige alla ja installige brauseri lisandmoodul. Loobumisküpsised takistavad teie veebisaidi külastamisel teie andmete edaspidist kogumist. Selleks, et vältida Universal Analyticsi kogumist erinevates seadmetes, peate loobuma kõigist kasutatavatest süsteemidest. Kui klõpsate siin, määratakse loobumisküpsis: Keela Google Analytics

9.2 Ülekuumenemise jälgimine

Sellel veebisaidil on kasutatud ettevõtte overheat UG (piiratud vastutusega) veebianalüüsi tööriista overheat.de, asukohaga Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Saksamaa. Juhuslikult valitud üksikute külastajate interaktsioonid veebisaidiga salvestatakse anonüümselt. Nii luuakse logi näiteks hiire liigutuste ja klõpsude kohta eesmärgiga näidata vastava veebisaidi parendamise võimalusi. Lisaks hinnatakse statistilistel eesmärkidel teavet operatsioonisüsteemi, brauseri, sissetulevate ja väljaminevate viidete (linkide), geograafilise päritolu, samuti seadme eraldusvõime ja tüübi kohta. See teave ei ole isiklik ja seda ei edasta overheat.de kolmandatele isikutele. Kui te ei soovi salvestust, saate selle deaktiveerida kõigil ülekuumenemist kasutavatel veebisaitidel, määrates oma brauseris päise DoNotTrack. Teavet selle kohta leiate järgmisel lehel: http://overheat.de/opt-out.html

9.3 Google Adwords ja konversioonide jälgimine

See veebisait kasutab veebireklaamide programmi Google AdWords ja konversioonide jälgimist Google AdWordsi osana. Konversioonide jälgimise küpsis määratakse siis, kui kasutaja klõpsab Google'i paigutatud reklaamil. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisüsteemi. Need küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isikupärastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsise kehtivusaeg pole veel lõppenud, näeme koos Google'iga, et kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati sellele lehele. Iga Google AdWordsi klient saab erineva küpsise. Seega ei saa küpsiseid AdWordsi klientide veebisaitide kaudu jälgida. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonide statistika loomiseks AdWordsi klientide jaoks, kes on valinud konversioonide jälgimise. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klõpsasid nende reklaamil ja suunati konversioonide jälgimise märgendiga lehele. Kuid nad ei saa mingit teavet, mille abil saaksid kasutajaid isiklikult tuvastada. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, võite selle kasutamise suhtes vastu olla, desaktiveerides hõlpsasti Google'i konversioonide jälgimise küpsise oma Interneti-brauseris kasutaja seadete alt või desaktiveerides lehe https://adssettings.google.com helistama. Seejärel ei kaasata teid konversioonide jälgimise statistikasse.

Lisateavet Google'i andmekaitsesätete kohta leiate järgmiselt Interneti-aadressilt: http://www.google.de/policies/privacy/

9.4 Google'i dünaamiline uuesti turundamine

Me kasutame veebisaidil Google Inc. (edaspidi „Google”) uuesti turundamise funktsiooni. Selle funktsiooni abil saab teenuseosutaja sihtida veebisaidi külastajaid sihitud reklaamimisega, kuvades isikupärastatud huvipõhiseid reklaamireklaame teenuseosutaja veebisaidi külastajatele, kui nad külastavad teisi Google'i Display-võrgustiku veebisaite. Huvipõhise reklaami loomise aluseks oleva veebisaidi kasutamise analüüsi läbiviimiseks kasutab Google nn küpsiseid. Sel eesmärgil salvestab Google veebisaidi külastajate brauseritesse väikese numbritega faili. Seda numbrit kasutatakse nii veebisaidi külastuste kui ka anonüümsete andmete registreerimiseks veebisaidi kasutamise kohta. Veebisaidi külastajate isikuandmeid ei salvestata. Kui külastate hiljem mõnda muud Google'i Display-võrgustiku veebisaiti, kuvatakse teile reklaame, mis võtavad suure tõenäosusega arvesse varem avatud toote- ja teabevaldkondi. Google'i küpsiste kasutamise saate jäädavalt deaktiveerida, järgides allolevat linki ning alla laadides ja installides seal oleva pistikprogrammi:
https://www.google.com/settings/ads/plugin. Teise võimalusena võite küpsiste kasutamise deaktiveerida, külastades Network Advertising Initiative'i desaktiveerimislehte
http://www.networkadvertising.org/choices/ kutsuge üles ja rakendage seal nimetatud täiendav teave loobumise kohta. Lisateavet Google'i uuesti turundamise ja Google'i andmekaitsedeklaratsiooni kohta leiate aadressilt:
http://www.google.com/privacy/ads/

9.5 AB maitsev

Parema pakkumise tegemiseks viime meie veebisaidi külastuse ajal läbi A / B testid, mis viiakse läbi AB Tasty tarkvaralahenduse abil. Kui te ei soovi neid teste teha, võite minna AB Tasty veebisaidile https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/ desaktiveerige see funktsioon, järgides seal toodud juhiseid.

9.6 IBM Digital Analytics

Kasutajate pakkumise pidevaks parandamiseks koguvad ja salvestavad IBM Digital Analyticsi tehnoloogiad kasutajate juurdepääsu anonüümsel kujul küpsiste abil. Nendest andmetest saab pseudonüümi all luua kasutusprofiile. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse Saksamaal asuvale IBM Digital Analyticsi serverile, kus see salvestatakse ja töödeldakse. IP-aadress muudetakse anonüümseks kohe pärast töötlemist ja enne selle salvestamist.

Kasutajad saavad küpsiste installimist takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara. Siiski juhime kasutajatele tähelepanu, et sel juhul ei pruugi nad kõiki meie pakkumise funktsioone kasutada. Siin võimaldame teil ise kontrollida oma osalemist andmete kogumisel IBM Digital Analyticsi kaudu: Andmekogumise täielikuks tagasilükkamiseks klõpsake siin. Ma tean, et IBM Digital Analytics ei kogu andmeid minu käitumise kohta IBM Digital Analyticsi enda veebisaidi kaudu ega IBM Digital Analyticsi kliendi ühelgi veebisaidil, mille kohta IBM Digital Analytics kogub andmeid oma küpsisega. Ma tean, et IBM Digital Analytics registreerib, et on tehtud täielik tagasilükkamise otsus ja seda saab kasutada otsuste „Täielik tagasilükkamine” koondsummade arvutamiseks ja registreerimiseks. Andmekogumises uuesti osalemiseks klõpsake siin. Tean, et saan andmete kogumise võimaldamiseks IBM Digital Analyticsilt uue küpsise.

9.7 Microsofti Bingi reklaamid

Meie veebisait kasutab uuesti turundamise tehnoloogiat "Bing Ads" firmalt Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Iirimaa). Microsoft salvestab teie arvutisse küpsise ("konversiooniküpsis"), kui olete jõudnud meie veebisaidile Microsofti Bingi reklaami kaudu. Microsofti ja „Bing Ads“ kliendid näevad, et reklaamil klõpsati ja see suunati meie veebisaidile. Nii saate Microsofti ja teiste “Bing Adsi” klientide lehtedel uuesti pöörduda sihtotstarbeliste tootesoovituste ja huvipõhise reklaami kaudu. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse ka konversioonistatistika loomiseks. Saame teada nende kasutajate koguarvu, kes klõpsasid Microsoft Bingi reklaamil ja suunati meie veebisaidile. Lisaks kogutakse täiendavaid anonüümseid andmeid (nt lehevaatamiste arv ja veebisaidil veedetud aeg). Me ei saa mingit teavet, mille abil saaksid kasutajaid isiklikult tuvastada.

Võite keelduda Microsofti huviga seotud reklaamide saamisest, kutsudes Microsofti vastava loobumislehe: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Lisateavet Microsofti andmekaitse ja Microsofti kasutatud küpsiste kohta leiate Microsofti andmekaitsedeklaratsioonist: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9.8 Õnnelik oranž analüüs

Kasutame oma veebisaidil kasutuskogemuse parandamiseks Lucky Orange Analysis tarkvara. Tarkvara kasutades saame mõõta ja hinnata kasutajate käitumist (hiire liigutused, klõpsud, klaviatuuri sisestused, kerimiskõrgus jne) meie veebisaidil. Sel eesmärgil paigutatakse kasutajate seadmetesse küpsised ja kasutajate andmed, näiteks e. B. Salvestatakse brauseriteave, operatsioonisüsteem, lehel viibimise pikkus jne. Võite pöörduda Lucky Orange Analysis teenuse poole aadressil http://www.luckyorange.com/privacy.php nõus.

9.9 IntelliAd

See veebisait kasutab Veebianalüüsi teenus koos intelliAd Media GmbH pakkumuste haldamisega, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Selle veebisaidi vajaduspõhiseks kujundamiseks ja optimeerimiseks töödeldakse ja salvestatakse anonüümsed kasutusandmed koondvormis ning nendest andmetest luuakse kasutusprofiilid. IntelliAd jälgimise kasutamisel salvestatakse küpsised kohapeal. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma kasutusandmete töötlemise kohta. Kasuta intelliAd loobumisfunktsioon.

9.10 Econda

Selle veebisaidi vajaduspõhiseks kujundamiseks ja optimeerimiseks koguvad ja salvestavad Econda GmbH lahendused ja tehnoloogiad anonüümsed andmed ning kasutavad neid andmeid pseudonüüme kasutavate kasutajaprofiilide loomiseks. Sel eesmärgil saab kasutada küpsiseid, mis võimaldavad Interneti-brauserit ära tunda. Kasutusprofiile ei ühendata pseudonüümi kandja kohta käivate andmetega ilma külastaja selgesõnalise nõusolekuta. Eelkõige muudetakse IP-aadressid kohe pärast kättesaamist äratuntavaks, mis tähendab, et IP-aadressidele pole võimalik kasutusprofiile määrata. Selle veebisaidi külastajad saavad selle andmete kogumise ja salvestamise vastu tulevikus vaidlustada, klõpsates Econda deaktiveerimise lingil https://www.baby-walz.de/econda-opt-out/ helistama.

9.11 Facebooki kohandatud vaatajaskond

Sellel veebisaidil kasutatakse suhtlusvõrgustiku Facebook, 1601 Lõuna-California avenüü, Palo Alto, CA 94304, USA, uuesti sihtimist võimaldavat kohandatud vaatajaskonda. Uuesti turundamise piksli abil saab Facebook kasutada meie veebisaidi külastajaid Facebooki reklaamide reklaamide sihtgrupina. Sel eesmärgil salvestatakse teie arvutisse Facebooki küpsis. Lisateavet andmekogumise ulatuse ja otstarbe ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebookis ning teie privaatsuse kaitsmise seadistusvõimalusi leiate Facebooki andmekaitse juhistest aadressil https://facebook.com/policy.php ja https://www.facebook.com/ads/settings. Kohandatud vaatajaskondi saate kasutada jaotises https://www.baby-walz.de/facebook-opt-out/ või Facebooki kontoga kasutajatele siin nõus.

9.12 Whatsapp

Saates stardisõnumi baby-walz'ile (edaspidi "saatja"), nõustun vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile XNUMX, mida kasutatakse otsesuhtluseks ja selleks vajaliku andmetöötluse jaoks valitud messengeri abil. Selle teenuse kasutamiseks on vaja vastava teenusepakkuja juures olevat olemasolevat sõnumsidekontot. 

Messengeri vastutav pakkuja on aadressil

 • Whatsapp die WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, andmekaitsedeklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
 • Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, andmekaitsedeklaratsiooniga saate tutvuda aadressil facebook.com/about/privacy
 • Telegram Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Suurbritannia koos privaatsuspoliitikaga, mis on saadaval aadressil https://telegram.org/privacy
 • Insta News die Pylba Inc., 314 27. avenüü, San Mateo, CA, 94403, USA, privaatsuspoliitikaga, mis on saadaval aadressil apps.pylba.com/privacy


Vastav teenuseosutaja saab isikuandmeid (eriti side metaandmeid), mida töödeldakse ka väljaspool ELi asuvates riikides (nt USA) asuvates serverites, kus ei ole võimalik tagada piisavat andmekaitse taset. Whatsapp Inc ja Facebook Inc on aga Privacy Shieldi lepingu alusel sertifitseeritud ja pakuvad seega Euroopa andmekaitseseaduste järgimise garantiid. Lisateavet leiate ülaltoodud vastava messengeri andmekaitsesuunistest. Saatjal puuduvad täpsed teadmised ega mõju vastava pakkuja andmetöötlusele. 

Teie nõusoleku andmetöötluseks saab igal ajal vabalt tühistada, sisestades vastavasse messengerisse „STOP“. 

Kõigi teie teenusepakkujal salvestatud andmete eemaldamiseks saatke oma messengeri kaudu sõnum tekstiga "KUSTUTA KÕIK ANDMED". 

Tehnilise teenuse pakkuja MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München, kasutatakse saatja protsessorina (https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/).

10. Kampaania automatiseerimine

Kui olete meie uudiskirja jaoks registreerunud, kasutab see veebisait turundusautomaatika teenust Watson Campaign Automation (WCA) ettevõttelt IBM Deutschland GmbH, IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Saksamaa. WCA kasutab meie veebisaidi kasutamise kohta teabe kogumiseks järgmisi küpsiseid. 

com.silverpop.iMAWebCookie
com.silverpop.iMA.page_visit
com.silverpop.iMA.session
com.silverpop.iMA.mid - postiaadress
com.silverpop.iMA.uid - saaja ID
com.silverpop.iMA.jid - töö ID
com.silverpop.iMA.rid - aruande ID

Lisateavet WCA kasutatavate küpsiste kohta leiate aadressilthttps://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSWU4L/Reporting/imc_Reporting/Add_Web_Tracking_Opt-In_Functionality.html?view=embed.

Kogutud andmeid kasutame kasutajaprofiili loomiseks, et pakkuda teile teie huvidele vastavat uudiskirja. Võimaldame teil ise kontrollida oma osalemist andmekogumises. WCA poolt andmete kogumise täielikuks tagasilükkamiseks klõpsake siin:https://www.baby-walz.de/opt-out-wca/.

Lisateavet IBMi andmekaitse kohta leiate aadressilt
https://www.ibm.com/cloud/compliance
https://www.ibm.com/blogs/policy/dataresponsibility-at-ibm/

11. Toodete ülevaated

Toodete ülevaatamiseks kasutame Bazaarvoice, Inc., 0901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA teenuseid.

Bazaarvoice kasutab järgmisi küpsiseid: https://knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/conversations/en_US/cookies.html?Highlight=cookies.
Lisateavet Bazaarvoice'i andmekaitse kohta leiate privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.bazaarvoice.com/de/legal/privacy-policy/.

Bazaarvoice pakub andmete kogumisest loobumise küpsist. Loobumisküpsise leiate privaatsuseeskirjade jaotisest „Bazaarvoice'i andmete kasutamisest loobumine”.

Bazaarvoice salvestab andmeid EL-i piires. Bazaarvoice asub aga USA-s ja pääseb neile andmetele juurde. Bazaarvoice on võtnud kohustuse töödelda kõiki EL-ilt saadud isikuandmeid kooskõlas ELi ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega (GDPR artikli 45 lõige 3). Lisateavet Privacy Shieldi kohta vt https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/Sachthemen/Art29DSK_Unternehmen_deutsch.pdf#.

12. Sotsiaalsed pistikprogrammid

Meie veebisait kasutab suhtlusvõrgustike Facebook Inc. sotsiaalseid pistikprogramme, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA.

Pistikprogrammid asuvad meie tootelehel ja on algseisundis deaktiveeritud. Kui klõpsate vastaval nupul, palutakse teil end uues aknas sotsiaalmeedia pakkuja juures registreerida. Sel juhul paigutatakse teie arvutisse küpsis. Kui te ei klõpsa nuppu või kui te pole sotsiaalmeedia pakkujasse sisse logitud, ei paigutata teie arvutisse ühtegi küpsist.

Kui olete vastava sotsiaalmeedia pakkuja kasutaja ja olete sisse logitud ning klõpsate nuppu, edastatakse see teave teie profiilile vastava sotsiaalmeedia pakkujaga. Kui suhtlete pistikprogrammidega, näiteks vajutate Facebooki nuppu "Meeldib" või jätate kommentaari, saadetakse asjakohane teave otse teie brauserist sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse sinna. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine teenusepakkujate poolt, samuti teie seotud õigused ja seadete valikud teie privaatsuse kaitsmiseks leiate järgmiste pakkujate andmekaitsealastest andmetest:

Facebook: https://www.facebook.com/policies 
Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 
Twitter: http://twitter.com/privacy 
Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy 

Meie ja Facebook vastutame ühiselt Facebooki lehe toimimise eest ning kasutame Facebooki lehe analüüsimiseks anonüümseid statistilisi andmeid, mille Facebook on esitanud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Nende andmete kogumise ja töötlemise eest vastutab Facebook. Lisateavet nende andmete kogumise ja töötlemise ning teie õiguste kohta Facebooki kohta leiate veebisaidilt Privaatsus leiate meie Facebooki lehelt.

13. Voucher ja eripakkumised Sovendus

Sovendus GmbH vautšeripakkumised: Teie jaoks praegu huvitava kupongipakkumise valimiseks pseudonüümime ja krüpteerime teie e-posti aadressi ja IP-aadri räsi väärtuse Sovendus GmbH-le, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (GDPR artikli 6 lõige 1 f). E-posti aadressi pseudonüümset räsiväärtust kasutatakse võimalike Sovenduse reklaamile vastuväidete arvessevõtmiseks (GDPR artikli 21 lõige 3, artikli 6 lõige 1 c). IP-aadressi kasutab Sovendus eranditult andmeturbega seotud eesmärkidel ja anonüümseks muudetakse tavaliselt seitsme päeva pärast (GDPR artikli 6 lõige 1 f). Lisaks edastame Sovendusele arveldamise eesmärgil pseudonüümiga vormistatud tellimuse numbri, tellimuse väärtuse koos valuutaga, seansi ID, kupongi koodi ja ajatempli (GDPR artikli 6 lõige 1 f). Kui olete huvitatud Sovenduse vautšeripakkumisest, pole teie e-posti aadressil reklaami vastuväiteid ja klõpsate kupongiribal, mis kuvatakse ainult sel juhul, krüpteerime teie tervituse, nime ja teie e-posti aadressi to Sovendus Edastatud vautšeri ettevalmistamine (GDPR artikli 6 lõige 1 b, f).

Õigustatud huvi on teavitada oma kliente ja potentsiaalseid kliente toodetest ja teenustest, mis võivad neile huvi pakkuda. Lisateavet Sovenduse andmetöötluse kohta leiate veebipõhisest andmekaitsealasest teabest aadressil www.sovendus.de/datenschutz.

Sovendus GmbH eelised: Eripakkumise valimiseks, mis teile praegu piirkondlikult huvi pakub, pseudonüümime ja krüpteerime teie tervituse, sünniaasta, riigi, sihtnumbri, e-posti aadressi räsi väärtuse ja teie IP-aadressi Sovendus GmbH-le, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (GDPR artikli 6 lõige 1 f). E-posti aadressi pseudonüümset räsiväärtust kasutatakse ka Sovenduse võimaliku reklaamile vastuväite arvestamiseks (GDPR artikli 21 lõige 3, artikli 6 lõige 1 c). IP-aadressi kasutab Sovendus eranditult andmeturbe eesmärgil ja anonüümseks muudetakse tavaliselt seitsme päeva pärast (GDPR artikli 6 lõige 1 f).

Eripakkumisel klõpsates saadame Sovendusele ka teie nime, aadressi andmed ja teie e-posti aadressi krüpteeritud kujul, et valmistada toote pakkujalt eripakkumise isikupärastatud taotlust ette (artikli 6 lõige 1). XNUMX b, f GDPR).

Õigustatud huvi on teavitada oma kliente ja potentsiaalseid kliente toodetest ja teenustest, mis võivad neile huvi pakkuda.

Lisateavet Sovenduse poolt teie andmete töötlemise kohta leiate veebipõhisest andmekaitsealasest teabest aadressil www.sovendus.de/datenschutz.

14. Chatbot

Meie veebisaidil pakume kasutajatele võimalust võtta meiega ühendust vestlusrobotiga ja esitada meile küsimusi baby-walzi teenuse kohta. 

Kasutame 1000 ° DIGITAL GmbH ja nende teenusepakkujate Amazon Web Services, Inc., Google LLC ja Locl Interactive Inc. teenuseid. Lisateavet andmete töötlemise kohta leiate aadressilt https://home.1000grad.de/datenschutzhttps://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_prhttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, Locl Interactive Inc.: https://www.f6s.com/privacy-policy.

Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, kui kasutaja on selleks nõusoleku andnud. Kui registreerimist kasutatakse lepingueelsete meetmete läbiviimiseks, on andmete töötlemise täiendav õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b. Kasutajal on igal ajal võimalus tühistada oma nõusolek andmete töötlemiseks aadressil adress@baby-walz.de. 

Salvestatud vestlusandmed kustutatakse kõige kauem 12 kuu pärast.